कस्तो हुन्थ्यो होला ?

Bimala Baral       Blog       20 October 2019
कस्तो हुन्थ्यो होला ?

पिडा लाई खुसी संग साट्न मील्ने भए...

टुक्रा टुक्रा बनायर काट्न मील्ने भए ...

पहाडलाइ झै घनले ठोकि ढाल्न मील्ने भए..

सुन गाले जसरी गाल्न मील्ने भए...


कस्तो हुन्थ्यो होला ?


पिडा जती बेस्सरी रोई जाने भए...

साबुनले बेस्सरी धोई जाने भए...

भित्ता जस्तै रंगाएर छोपीइने भए..

भगवानलाई पुकारेर रोकीइने भए...


 कस्तो हुन्थ्यो होला ?


खुसी ग्यासको सिलिण्डर झै भरी ल्याउन पाए...

कसै संग बिन्ती भाउ गरी ल्याउन पाए...

बजारमा पैसा तिरी किनी ल्याउन पाए...

मुक्केबाजमा लडाई गरी छिनी ल्याउन पाए...

 कस्तो हुन्थ्यो होला ?

Author

About Author

More by Author

Comments

Be the first to read book related
news and events*
Subscribe to our Newsletter